KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Best Şekerleme’de Şekerleme Üretimimizi gerçekleştirirken;

⮚ Uygulamakta olduğumuz Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartlarının gerekliliklerine, müşterilerimizin istek ve beklentilerine, yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun, çevreye saygılı ve duyarlı, hijyenik koşullarda kalite ve gıda güvenliği sağlanmış, tüketici sağlığının korunması garanti altına alınmış ürünler üretmek için çalışırız.
⮚ FSSC22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygun olarak yönetim sistemlerimizin etkinliğinin devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirilmek amacıyla, sistemlerimizi düzenli olarak denetler ve gözden geçiririz.
⮚ Kuruluş hedeflerimizi her yıl oluşturur, takip eder, gözden geçirir ve güncelleriz.
⮚ Gıda güvenliği ile ilgili bilgileri yasal otorite, müşteri, tedarikçi ve tüketicilerimizle paylaşırız.
⮚ Politikamızın kuruluş içinde bütün çalışanlarımıza iletilmesini ve anlaşılmasını sağlarız.
⮚ Personelimizin gerekli eğitimleri alarak gıda güvenliği bilincini üst düzeyde tutmasına, sürekli gelişme ve iyileşmeye katkı sağlamasına olanak tanırız.
⮚ Müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, kısaca tüm paydaşlarımız için güvenilir ve saygın bir otoriter kurum olarak, evrensel etik kurallara uymak birincil sorumluluğumuzdur.
⮚ Tüm çalışanlarımızla birlikte her zaman daha iyi olmak için kurduğumuz Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR